อุดฟันด้วยเซรามิก

การบูรณะฟันที่ทันตแพทย์เลือกใช้มีหลายวิธี  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเนื้อฟันส่วนที่เหลือ หากเนื้อฟันเหลืออยู่มากพอที่จะทำการยึดวัสดุ ก็ใช้วิธีอุดธรรมดาได้ ถ้าเนื้อฟันเหลือน้อยก็คงไม่พอที่จะมีแรงยึดวัสดุได้ อาจต้องทำ inlay หรือ onlay

อินเลย์ ออนเลย์ คือการบูรณะฟันในกรณีที่ฟันมีการผุหรือแตกที่ใหญ่ ซึ่งถ้าทำการบูรณะฟันด้วยวัสดุอุดฟันปกติที่ใช้โดยทั่วไปจะไม่แข็งแรงพอ ซึ่งเป็นการทำชิ้นวัสดุที่เป็นการบูรณะฟันมาเป็นชิ้นให้มีขนาดพอดีกับเนื้อฟันที่ถูกกรอออกไป จากนั้นจึงนำมาติดบนฟันโดยมีตัวยึดให้ชิ้นวัสดุนี้ติดแน่นให้อยู่กับตัวฟัน ส่วนการทำครอบฟัน ส่วนใหญ่จะทำในรายที่สูญเสียเนื้อฟันไปมาก ทำให้ต้องบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งซี่เพื่อมาครอบตัวฟันส่วนที่เหลืออยู่

การบูรณะฟันประเภทนี้มี ข้อดีคือสามารถรักษาเนื้อฟันที่ดีไว้ได้มากกว่าการทำครอบฟันซึ่งต้องมีการกรอเนื้อฟันที่ดีออกไปมากกว่าโดยไม่จำเป็น

ขั้นตอนการทำอินเลย์ /ออนเลย์

  1. ทำการกรอฟันพื่อเตรียมเนื้อฟัน
  2. พิมพ์ปากและนำส่งแลปเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานขึ้นมา
  3. ทำการยึดติดชิ้นงานลงไปที่ฟัน

ประเภทของวัสดุที่นำมาใช้อุดฟัน

  1. วัสดุอมัลกัม เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมระหว่างโลหะปรอทผสมเงินและทองแดง มีความแข็งแรงเพราะมีโลหะเป็นส่วนผสมด้วย ซึ่งความแข็งแรงนี้จึงทำให้วัสดุนี้เหมาะสำหรับการอุดฟันกรามที่ต้องรองรับแรงบดเคี้ยว และมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก แต่ด้วยสีของวัสดุจะเป็นสีโลหะคล้ำ จึงทำให้ไม่สามารถอุดบริเวณฟันหน้าที่จะเห็นเด่นชัดได้ ข้อเสียของวัสดุอมัลกัมคือไม่สามารถยึดติดกับฟันเองได้ ทำให้คนไข้ต้องสูญเสียเนื้อฟันไปมากเมื่อเทียบกับการอุดฟันประเภทอื่น และหลังจากอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมแล้ว ห้ามใช้ฟันที่อุดเคี้ยวอาหาร เพราะต้องรอให้วัสดุแข็งตัวก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง
  2. คอมโพสิตเรซิน เป็นวัสดุสีที่เหมือนกับฟัน มีให้เลือกหลายเฉดสี ให้เข้ากับสีฟันของแต่ละบุคคล ซึ่งวัสดุอุดฟันแบบสีเหมือนฟันนี้สามารถใช้อุดได้ทั้งฟันหน้า และฟันหลัง สามารถแต่งรูปทรงได้ง่าย ให้ความสวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติสูง ซึ่งหลังจากทันตแพทย์ใส่วัสดุคอมโพสิตแล้วต้องฉายแสงจากเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้วัสดุแข็งตัว จึงทำให้หลังจากทำเสร็จสามารถใช้งานฟันได้ทันที แต่การอุดฟันประเภทนี้จะไม่สามารถใช้อุดฟันบริเวณกว้างมากนั้น เพราะอายุการใช้งานของคอมโพสิตเรซินน้อยกว่าวัสดุอมัลกัม และมีความแข็งแรงน้อยกว่า แต่มีข้อดีตรงที่การกรอเนื้อฟันจะน้อย และให้สีที่เหมือนฟันได้ จึงเหมาะกับการอุดฟันด้านหน้าที่ต้องการความสวยงาม และความเป็นธรรมชาติ
  3. พอร์ชเลน หรือ เซรามิก เป็นการอุดฟันในกรณีที่ฟันมีการผุ หรือแตกขนาดใหญ่ ซึ่งวัสดุอุดฟันปกติไม่แข็งแรงพอจะนำมาบูรณะได้ โดยการอุดฟันด้วยพอร์ซเลนนี้ จะต้องสร้างชิ้นงานจากห้องแล็บก่อน แล้วนำชิ้นงานมายึดกับฟันที่มีการกรอแต่งไว้ สามารถทำสีให้เข้ากับสีฟันของคนไข้ได้ และมีความทนทานต่อการใช้งานได้สูง

บริการทางทันตกรรม

คนไข้ของเรา

Our Facebook

Thanks!

Email: contact@dentistpattayadental.com
Call Us: (66) 3848-8718
Facebook: English Page
Facebook: Thai Page
Line ID : @pattayadentist