จัดฟัน

การเตรียมความพร้อมก่อนจัดฟัน

ก่อนที่จะจัดฟัน สิ่งที่สำคัญที่ผู้จัดฟันจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการจัดฟันนั้น มีข้อกำหนดอยู่หลากหลายอย่าง เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะใส่เครื่องมือจัดฟัน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพ และโรคประจำตัว ซึ่งผู้จัดฟันจะต้องมีสุขภาพดี จะต้องไม่มีโรคติดต่อ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อการจัดฟัน   หากผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ง่าย หรือการรับประทานยาละลายลิ่มเลือดที่อาจจะส่งผลต่อการเกิดเลือดออกได้ง่ายระหว่างการจัดฟัน จึงควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อน  รวมถึงแจ้งรายละเอียดในการแพ้ยาด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดฟัน เพื่อไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพช่องปากตามมา

ก่อนจัดฟันต้องเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพภายในช่องปาก

ผู้ที่จะจัดฟันจะต้องมีการเคลียร์ช่องปาก จัดการปัญหาในช่องปากเสียก่อน  เพราะการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปากถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ  เพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาฟันผุ หรือมีเหงือกอักเสบ มีคราบหินปูน

หากฟันผุก็ต้องทำการอุดฟัน รักษารากฟัน หรือถอนฟันก็แล้วแต่ความรุนแรงของปัญหาของแต่ละบุคคล เพื่อให้ฟันอยู่ในสภาพที่ดี และแข็งแรงมากที่สุดก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน รวมทั้งดูแลสุขภาพเหงือก

เมื่อคุณตัดสินใจจะทำการจัดฟันแล้ว ทันตแพทย์ก็จะทำการตรวจฟัน เอ็กซเรย์ฟัน และกระดูกขากรรไกร รวมทั้ง โครงสร้างกระดูกบริเวณศรีษะและใบหน้าโดยละเอียดก่อนการจัดฟัน   เพื่อเป็นการประเมินความผิดปกติของฟัน และกระดูกขากรรไกร ใบหน้า และศรีษะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาภายในช่องปากที่อาจลุกลามตามมาในขณะจัดฟันได้

 

ใส่เครื่องมือจัดฟันนานแค่ไหน

การใส่เครื่องมือจัดฟันจะขึ้นอยู่กับการวางแผนการรักษาของคุณหมอจัดฟัน เพราะหากคุณมีปัญหาฟันห่าง หรือปัญหาการสบฟันที่มีความซับซ้อน ก็จะยิ่งทำให้ระยะเวลาการรักษายิ่งยาวนานเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบเต็มปากนาน 2-3 ปี  และตามด้วยการใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำประมาณ 2 ปี เพื่อที่จะคงสภาพตำแหน่งของฟันที่จัดฟันเสร็จแล้วให้คงตำแหน่งเดิมก่อน ซึ่งระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์บางคนอาจจำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์นาน ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นกับปัจจัยเฉพาะบุคคลด้วย  ส่วนการปรับเครื่องมือจัดฟันโดยในการเข้าพบทันตแพทย์แต่ละครั้ง จะเป็นการเปลี่ยนลวดปรับเครื่องมือ เพื่อที่จะค่อยๆ เป็นการขยับฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ อาจทำให้ฟันของคุณรู้สึกเจ็บเล็กน้อย

 

ข้อความทราบก่อนจัดฟัน 

แต่สิ่งที่เป็นปัญหา และอาจเกิดขึ้นจากการจัดฟันส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องการพูดที่อาจทำให้พูดไม่ค่อยชัด โดยเฉพาะเมื่อมีการติดเครื่องมือในระยะแรกๆ และการรับประทานอาหารที่ไม่สะดวก หรือการเคี้ยวที่ช้าลง และเศษมีอาหารติดฟันง่ายขึ้น  ผู้จัดฟันอาจจะมีอาการเจ็บเมื่อมีการใส่ยางแยกฟันหรือเปลี่ยนยางในแต่ละเดือน  อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้จัดฟันคือ ควรดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และควรหลีกเลี่ยงการกัดอาหารที่แข็งหรือเหนียวที่อาจส่งผลให้อุปกรณ์ที่ติดเครื่องมือจัดฟันเสียหายได้

 

ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการจัดฟัน

สิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการจัดฟัน คือจะต้องทำการรักษาความสะอาดช่องปากให้ดีที่สุด โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารเพื่อไม่ให้มีเศษอาหาร หรือคราบอาหารซึ่งเป็นตัวการที่อาจทำให้เกิดฟันผุ  และจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดคืออาหารที่มีลักษณะแข็ง เพราะอาหารแข็งๆ จะไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟัน ไม่ว่าจะเป็นหรือการเคี้ยวน้ำแข็ง ผลไม้ชิ้นใหญ่ๆ หรือเคี้ยวลูกอม รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะเหนียวอย่างหมากฝรั่ง หรือผลไม้กวน จะสามารถไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันและทำความสะอาดได้ยาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุได้ง่าย

 

ต้องไปพบคุณหมอจัดฟันเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันอย่างเคร่งครัด ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอาจมีผลทำให้การรักษาไม่ได้ผล และทำให้ยืดระยะเวลาในการจัดฟันเพิ่มมากขึ้น อย่าลืมไปตามนัดทุกครั้ง  เพราะการผิดนัดไปเป็นเวลานานๆจะทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปผิดตำแหน่งจึงอาจส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันนานขึ้น หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

บริการทางทันตกรรม

คนไข้ของเรา

Our Facebook

Thanks!

Email: contact@dentistpattayadental.com
Call Us: (66) 3848-8718
Facebook: English Page
Facebook: Thai Page
Line ID : @pattayadentist