รากฟันเทียม

dental-implant-รากฟันเทียม

ทดแทนฟันที่ขาดหายไป ด้วยการทำรากฟันเทียม โดยวัสดุที่นำมาทำรากฟันเทียม จะเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อ และกระดูกของเราได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบัน การทำรากฟันเทียมก็ถือว่าเป็นวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปที่ดีที่สุด

ครอบฟัน

dental-crown-ครอบฟัน

ครอบฟันเป็นการรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียเนื้อฟัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากฟันผุ ฟันแตก จนไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการอุดฟันได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมโครงสร้างของฟันโดยเพิ่มความแข็งแรงและทดแทนรูปร่างของฟันให้สมบูรณ์

สะพานฟัน

dental-bridge-สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปได้ ด้วยวิธีการกรอฟันด้านข้างของฟันที่หายไปทั้งสองด้าน เพื่อใช้เป็นฟันหลักในการยึดติดสะพานฟัน ซึ่งเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้อย่างถาวร สวยงาม

จัดฟัน

orthodontic-จัดฟัน

การจัดฟัน เป็นการแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน หรือการสบฟันที่ผิดปกติ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน หรือการสบฟัน จะส่งผลให้พูดไม่ชัด หรือ เคี้ยวอาหารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เคลือบฟันเทียม

dental-veneer-เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก การเคลือบผิวฟัน ด้วยการนำวัสดุแผ่นบาง ๆ อาจจะเป็นเซรามิค หรือเรซิน ที่มีรูปลักษณ์เหมือนฟัน มาติดที่ผิวฟัน

รักษารากฟัน

endodontic-รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการรักษาฟันที่มีการติดเชื้อในส่วนของเนื้อเยื่อประสาทฟัน โดยมีขั้นตอนของการทำการกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน และเมื่อทำการรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จำเป็นจะต้องทำเดือยฟัน และครอบฟันต่อไป

ฟอกสีฟัน

teeth-whitening-ฟอกสีฟัน

ปกติคนเราจะมีสีฟันที่เหลืองเข้มขึ้น ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามการใช้งาน ซึ่งปัจจัยที่มีผลทำให้ฟันมีสีเหลืองเข้มขึ้น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือจากการสูบบุหรี่ และกระบวนการแก่ตัวตามอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีผลต่อ

อุดฟันด้วยเซรามิก

porcelain-inlay-onlay-อุดฟันด้วยเซรามิก

การอุดฟัน เป็นการชดเชยเนื้อฟันที่เสียหาย หรือเนื้อฟันถูกทำลายเนื่องจากฟันผุ ฟันแตก และเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันถูกทำลายไปมากกว่าเดิม วัสดุอุดฟันมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเลือกที่จะนำมาบูรณะ

ฟันปลอม

denture-ฟันปลอมถอดได้

ทำฟันปลอมเป็นการชดเชยฟันที่หายไป เพื่อให้สามารถใช้งานแทนฟันธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคี้ยวอาหาร การพูด และช่วยในเรื่องความสวยงาม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำฟันปลอม

อุดฟัน

white-filling-อุดฟันสีเหมือนฟัน

การรักษาด้วยการอุดฟัน เป็นการชดเชยเนื้อฟันที่เสียหาย หรือเนื้อฟันถูกทำลายเนื่องจากฟันผุ ฟันแตก และเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันถูกทำลายไปมากกว่าเดิม วัสดุอุดฟันมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเลือกที่จะนำมาบูรณะที่แตกต่าง

บริการทางทันตกรรม

คนไข้ของเรา

Our Facebook

Thanks!

Email: contact@dentistpattayadental.com
Call Us: (66) 3848-8718
Facebook: English Page
Facebook: Thai Page
Line ID : @pattayadentist